Kamera-simulator
Kamerakontroller

Lys/Lightig
Belysning er den største enkeltstående faktoren av hvordan kameraet må stilles inn. Med bare noen få unntak, kan du aldri ha for mye lys. Bruk denne skyvekontrollen til å eksperimentere med forskjellige innendørs og utendørs lysforhold.

Avstand/Distance
Bruk denne skyvekontrollen for å simulere hvor langt unna du står i forhold til objektet.

Brennvidde/Focal length
Flytting av denne glideren er den samme som å zoome inn og ut med objektivet. Zoomer man ut skaper man størst dybdeskarphet (flere ting er i fokus) mens zoomer du inn skaper du en mindre dybdeskarphet (vanligvis bare objektet vil være i fokus).

Modus/Mode
Eksponeringsmodusene på et speilreflekskamera lar deg kontrollere én innstilling mens kameraet automatisk justerer de andre.
I Lukkerprioritet modus, får du sette lukkerhastigheten mens kameraet setter blender / f-stop. I blenderprioritet modus setter du blenderåpning / f-stop mens kameraet stiller lukkerhastigheten. Manuell modus er alt manuellt - du må gjøre det på egen hånd! Referer til kameraets lysmåler for å hjelpe få riktig eksponering.
Selv om alle speilreflekskamera har en "helautomatisk" modus, er det ikke her - hva er moroa i det?

ISO
ISO refererer til hvor følsom "sensoren" vil være til det innkommende lyset når bildet blir tatt. Høye ISO-innstillinger tillater raskere lukkerhastigheter i dårlig lys, men fører til korn i bildet. Lav ISO-innstilling produserer det reneste bildet, men krever mye lys. Vanligvis vil du ønske å bruke den laveste ISO-innstillingen belysning vil tillate.

Blenderåpning/Aperture
Blenderåpningen, eller f-stop, referer til hvor stort hullet i linsen er for å slippe gjennom lys når bildet skal tas. Lavere f-nummer betyr større hull. Det er viktig å huske at jo høyere f-nummer jo mere er i fokus forran og bak objektet, men man vil da trenge mere lys.
Jo lavere f-nummeret er jo mindre vil bli i fokus forran og bak objektet som er i fokus, men du trenger da ikke like mye lys.

Lukkerhastighet/Shutter speed
Lukkerhastighet er hvor lenge lukkeren må være åpen for å slippe nok lys inn i kameraet for å eksponere bildet riktig.
Rask lukkertid gir deg muligheten til å "fryse" bevegelser i bildet, men du trenge mye lys.
Treg lukkertid gir deg muligheten til å ta bilder med mindre lys, men du kan få bevegelses-uskarphet i bildet.