Objektivet
Objektivet er Rana Kameraklubbs medlemsblad.
Vi ønsker at våre medlemmer skal sende inn bilder med litt teks til vår redaktør.
Råd og vink innen foto og utstyr er også ønskelig.

2013

Redaktør

Anne-Berit Mathisen