Forespørsel fra Inviso
Rana Kameraklubb har fått en forespørsel fra Inviso.
Inviso vil starte opp en avdeling her på Mo og trenger en fotograf.
De lurte da på om vi vet om noen som er interessert.
Legger med en epost jeg fikk fra dem, så om noen er interessert så er det bare å ta kontakt med Bjørn Steinar Kirkholt.
Hei.

Inviso er en landsdekkende kjede som driver primært med boligfotografering for eiendomsmeglerbransjen. Vi søker nå freelance fotograf på Mo som kan være med og bygge opp vår virksomhet i dette området. Vi ser for oss at dette i starten kan dreie seg om ca 20% stilling på oppdragsbasis, hvis man skal bruke den terminologien. Så en slik stilling går det ofte godt an å kombinere med annen jobb hvis det er ønskelig.

De som kan være interessert i mere info rundt dette kan kontakte undertegnede på e-post snarest.

--
Med vennlig hilsen
Bjørn S Kirkholt
Regionsjef midt-/nord-/innlandet

Tel.: 02223
Dir.: 90 78 77 98
Epost: bjorn.steinar.kirkholt@inviso.no

Inviso AS
avd Midt-Norge
Orkedalsveien 58, 7300 Orkanger