Årsmote 2016 og årsfest
Posted on February 18th, 2016

​Innkalling til årsmøte 2016 i Rana Fotoklubb

Rana Fotoklubb avholder årsmøte med påfølgende årsfest
Tid: Fredag 11. mars 2015 kl. 18.00
Sted: Kantina til Caverion, Mellomvika 51


Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
-Valg av møteleder
-Valg av referent
-Valg av to til å underskrive protokoll
-Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Saker fra styret/innkomne saker
7. Valg

Frist for innkommende saker onsdag 9. mars

Etter årsmøtet blir det årsfest utover kvelden.
Det blir servert mat, men drikke tar vi med selv.
Det blir også loddsalg, så husk loddpenger :)

For at vi skal kunne bestille rett mengde mat, 
så håper jeg dere kan sende meg en tilbakemelding på om dere kommer.

Mvh
Styret


Posted in Møter, Sosial    Tagged with no tags


0 Comments

Leave a Comment


Categories
Kurs (3)
Møter (2)
Sosial (2)
Tur (2)
2019 (2)
2018 (4)
2017 (4)
2016 (12)
2015 (7)
2014 (5)
2013 (10)