Årsmote 2015
Posted on February 24th, 2015

​Innkalling til årsmøte 2015 i Rana Kameraklubb

​Rana Kameraklubb avholder årsmøte
Tid: Tirsdag 17. mars 2015 Kl 18.00
Sted: Jernbanegata 4. Ungdomens hus, Kjelleren

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
-Valg av møteleder
-Valg av referent
-Valg av to til å underskrive protokoll
-Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Saker fra styret/innkomne saker
7. Valg

Frist for innkommende saker er Mandag 9. mars 2015

Det blir servert Pizza under årsmøtet.
Gi gjerne beskjed om du kommer, så vi vet ca. hvor mye mat vi skal bestille.

Med venlig hilsen 
Styret


Posted in not categorized    Tagged with no tags


0 Comments

Leave a Comment


Categories
Kurs (3)
Møter (2)
Sosial (2)
Tur (2)
2019 (2)
2018 (4)
2017 (4)
2016 (12)
2015 (7)
2014 (5)
2013 (10)