Arsmote 2014
Posted on February 28th, 2014

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Rana Kameraklubb Torsdag 27.mars 2014 kl 19.00.
Møtet holdes på møterommet til Ungdommens Hus i Jernbanegata 4.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
*Valg av møteleder
*Valg av referent
*Valg av to til å underskrive protokoll
*Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Saker fra styret/innkomne saker.  Saker til årsmøtet må være skriftlig og innsendt til styret innen 12. Mars. 
7. Valg

Alle med fullt medlemskap i klubben, og som har betalt kontingent innen årsmøtet, har stemmerett.

Årsmelding og regnskap blir ettersendt. 

Mvh
Alexander Brudevoll
Leder


Posted in Møter    Tagged with no tags


0 Comments

Leave a Comment


Categories
Kurs (3)
Møter (2)
Sosial (2)
Tur (2)
2019 (2)
2018 (4)
2017 (4)
2016 (12)
2015 (7)
2014 (5)
2013 (10)